Опубліковувач

Річний звіт Kuehne+Nagel із сталого розвитку

Більшість фахівців сходяться на думці, що людство вступає в епоху глобальної екологічної, соціальної, демографічної та економічної криз. Виходом зі сформованої ситуації може бути концепція сталого розвитку, яка передбачає гармонійне співіснування і розвиток суспільства, що потребує врахування екологічних і соціальних факторів у всіх сферах і, перш за все, при здійсненні господарської та підприємницької діяльності.

Логістика, основним завданням якої є ефективне управління матеріальними і супутніми потоками, надає істотний негативний вплив на природне середовище, що викликає необхідність активної адаптації для усунення шкідливих екологічних наслідків логістичних процесів і операцій.

В основу щоденної роботи Kuehne+Nagel покладений зв’язок людей і товарів за допомогою інноваційних та екологічних бізнес рішень.

Програма сталого розвитку Kuehne+Nagel охоплює елементи екологічних, соціальних та управлінських аспектів. Вони можуть бути зведені до наступних зауважень:

  • Впровадження глобальних стандартів сталого розвитку у логістиці,

  • Дотримання найвищих рівнів етики та практичних норм,

  • Підтримка місцевих громад в розрізі концепції сталого розвитку,

  • Забезпечення здоров’я та безпеки наших працівників,

  • Мінімізація впливу послуг перевезення на навколишнє середовище.

Переваги стратегії сталого розвитку для клієнтів Kuehne+Nagel

Результати дослідження показали, що компанії можуть залучати споживачів за допомогою певних ініціатив у сфері сталого розвитку. Особливо, це стосується екологічних практик, що найбільше впливає на вибір бренду споживачами.

1. Інновації

Інновації в сфері сталого розвитку дають компаніям можливість вводити нові переваги, які цінують споживачі, що може пом'якшити чутливість покупців до ціни.

2. Співпраця

Щоб зробити стійкі (екологічні) товари/послуги доступнішими, компанії можуть розглянути різні стратегії економічної ефективності, так само як і загальногалузеву співпрацю, включаючи розробку і обмін технологіями переробки.

3. Комунікація

Щоб підвищити обізнаність і довіру, клієнти Kuehne+Nagel можуть отримати сертифікат, завірений незалежними уповноваженими органами, своєї екологічної та соціальної практики. Крім того, конкретне інформування про переваги вибору при покупці, таких як СО2 нейтральний ланцюг постачання, може підвищити привабливість бренду для споживачів.

 

Щорічно Kuehne+Nagel публікує власний Звіт стійкого розвитку, в якому ми освітлюємо власну стратегію, цілі в розрізі екології та звітуємо про здобутки у звітний період.